Publisert: , Oppdatert:

Digital seilasoversikt

Følger du med på skip som kommer og går i ditt område? For å få detaljer om seilasen kan du søke i Kystverkets digitale liste over pågående seilaser langs kysten.

Her kan du gå inn på den digitale seilasoversikten som viser skipsnavn, identitetsnumre, avgangshavn, avgangstid, ankomsthavn og estimert ankomsttid til alle meldepliktige seilaser langs kysten. Det er også mulig å søke spesifikt på anløps- og avgangshavner.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data er et ledd i Kystverkets arbeid med å tilrettelegge for innovasjon, næringsutvikling og åpenhet i samfunnet.

I tillegg til anløpsmeldingene har Kystverket gjennom den digitale karttjenesten Kystinfo gitt publikum tilgang til AIS Norge, som registrerer live data om skipstrafikken. Se direktelenke til AIS i Kystinfo her. I Kystinfo ligger det også informasjon om havner og farleder i Norge.

Seilasoversikten henter kontinuerlig data fra den digitale meldingstjenesten SafeSeaNet Norway ‒ et felles nasjonalt meldepunkt for skip som skal avgi pålagte meldinger til norske myndigheter. Systemet er utviklet i samarbeid med ulike norske myndigheter og skipsfarten.

Siste nytt