Kystvær

Kystvær er en vindvarslingstjeneste som er tilgjengelig via app på mobiltelefon. Tjenesten viser nøyaktige og oppdaterte målinger av vindforhold for 100 utsatte strekninger langs kysten.

Nyhetsliste

Mobilappen Kystvær

Mobilappen Kystvær gjør vindvarsler lett tilgjengelig for båtfolk, slik at man enklere kan planlegge trygg seilas.

Fakta

Vindmålingene i Kystvær hentes direkte fra værsensorene til Meteorologisk institutt. Målingene oppdateres hver time, slik at sjøfarende kan se om vinden er økende eller synkende i området de ferdes i.

Den første versjonen av Kystvær ble lansert i 2013. Den gang viste Kystvær vindmålinger for 15 utsatte kyststrekninger i Sør-Norge. I 2015 ble tjenesten utvidet til 100 kyststrekninger, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

Appen Kystvær ble i første omgang laget for Kystverkets loser og sjøtrafikkledere som et verktøy for å overvåke og regulere skipstrafikken og planlegge seilaser, men den er i ettertid blitt gjort tilgjengelig for alle som ferdes langs kysten.

Tjenesten er gratis og kan lastes ned som mobilapplikasjon via Google Play (Android) og Apple Store (iPhone).

Siste nytt