Publisert: , Oppdatert:
- Ståle Sveinungsen

Analyseenheten i Vardø

Analyseenheten i Vardø består av ansatte fra Kystverket og Fiskeridirektoratet. Primæroppgaven er å analysere tilgjengelig informasjon om fartøysaktiviteter og bevegelser, og avdekke ureglementert fiske og ureglementert transport av gods.

Enheten er lagt til Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø, som har tilgang på unike mengder data og informasjon av interesse for mange etater, i tillegg til et bredt og godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet vil de sammen med den nye analyseenheten utvikle videre. 


Utover å løse oppdrag for Kystverket og Fiskeridirektoratet, vil analyseenhetens samarbeide med blant annet Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Kystvakten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, Politiet, Kripos, Økokrim, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet  for å løse oppdrag på en best mulig måte.

Siste nytt