Publisert: , Oppdatert:

Fornyer sjøtrafikksentraltjenesten

Den nasjonale sjøtrafikksentraltjenesten skal moderniseres. Innen 2018 skal Kystverkets fem sjøtrafikksentraler utstyres med det nyeste innenfor modulbasert integrasjonsteknologi.

Hva er VTS System?

Et VTS system baserer seg på multi-sensor tracking, det siste innenfor intregrasjonsteknologi. Multisensortracking gjør det mulig å presentere mer helhetlige situasjonsbilder om skipstrafikken basert på ulik sensordata.

Hvorfor nytt system?

Med det nye systemet går sjøtrafikksentralene fra tre ulike systemer til ett felles og enhetlig system. Det nye systemet blir et støtteverktøy for sjøtrafikklederne som har ansvar for å utføre myndighetsoppgaver basert på Sjøtrafikkforskriften og andre nasjonale forskrifter. Systemet vil være skreddersydd for disse operative oppgavene.

Systemet er tidsbesparende og legger til rette informasjonen som er nødvendig for at den maritime trafikklederen skal kunne ta raske og kvalitetssikrede beslutninger. Man får et mer detaljert bilde av trafikken og rask oversikt over situasjoner som kan være spesielt risikofylte.

Systemet er fleksibelt og dynamisk. For eksempel vil elektroniske sjøkart bli oppdatert automatisk og regelmessig. Data fra systemet vil også bli brukt i opplæringssimulatorer.

Systemet vil ha automatiske alarmer som blir synlige ved trafikkavvik, samt kunne beregne mulige konflikter i trafikkbildet og ankomsttider basert på fartøyets fart og kurs.

Hvordan fungerer systemet?

For å kunne ta korrekte avgjørelser raskt og effektivt, må man ha oppdatert og enhetlig informasjon om trafikkbildet i sann tid. I dag er sjøtrafikksentrale avhengig av forskjellig type informasjon basert på ulike overvåkings- og kommunikasjonssystemer, deriblant det automatiske skipsidentifikasjonssystemet AIS, radar, og VHF-kommunikasjon.

Dagens VTS-systemer er tidskrevende å bruke. Den maritime trafikklederen bruker mye tid på å lete etter informasjon, og analysere og sammenligne denne med andre informasjonskilder, for deretter å vurdere tiltak.

Det nye sjøtrafikksentralsystemet forenkler og effektiviserer denne prosessen ved å samle trafikkinformasjon fra ulike overvåkings- og kommunikasjonssystemer. Trafikkinformasjon blir analysert, filtrert og presentert i et enhetlig skjermbilde.

For å ivareta brukervennlighet, er systemets design basert på trafikklederens behov og operative oppgaver.

For at systemet skal være fleksibelt og tilpasningsdyktig knyttet til fremtidig utvikling av ny teknologi, blir systemet designet slik at det fungerer uavhengig av teknisk plattform.

Kontaktinformasjon

Senioringeniør Richard Aase, richard.aase@kystverket.no, tlf: 52 73 33 15/918 66 969

Fakta

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling.

Kystverkets fem sjøtrafikksentraler regulerer, overvåker og tilbyr navigasjonsassistanse overfor skipstrafikken døgnkontinuerlig. Mens sjøtrafikksentralene i Horten, Brevik, Kvitsøy og Fedje utfører trafikkovervåking innenfor begrensede geografiske områder i Sør-Norge, har sjøtrafikksentralen i Vardø ansvar for å overvåke skipstrafikken i nordområdene og all tankskip og risikotrafikk langs hele kysten og havområdet utenfor Svalbard.

Siste nytt