Publisert: , Oppdatert:
- Trond Ski

Sjøtrafikksentraler

Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten.

Fedje sjøtrafikksentral

Fedje sjøtrafikksentralFedje sjøtrafikksentral ligger i øykommunen Fedje i Nord-Hordaland. Den ble etablert i 1992 og følger tankskiptransport til og fra Sture og Mongstad-terminalene, og overvåker og regulerer skipstrafikken til og fra Bergen. Sjøtrafikksentralen dekker området fra Sognesjøen i nord til farvannet ved Marstein i sør, og avgrenses i øst mot Bergen Havn og mot Grimstadfjorden ved Haakonsvern Orlogsstasjon.

Kvitsøy sjøtrafikksentral

Kvitsøy sjøtrafikksentralKvitsøy sjøtrafikksentral ble etablert i 2003 og er lokalisert i Kvitsøy kommune i Rogaland. Sjøtrafikksentralen dekker området fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. Hovedoppgaven er trafikkovervåking i forbindelse med utskipning fra gassterminalen på Kårstø, i tillegg til generell overvåkning av kysttrafikken i et område med relativt stor trafikktetthet.   

Brevik sjøtrafikksentral

Brevik sjøtrafikksentral ligger ved Brevikstrømmen i Porsgrunn kommune. Den dekker innseilingene til det omfattende industriområdet i Grenland, hvor store deler av skipstrafikken består av gasstankere og fartøyer med annen farlig last. Brevik sjøtrafikksentral er Kystverkets eldste og ble etablert i 1978 som en følge av petrokjemiutbyggingen på Rafnes.   

 

Horten sjøtrafikksentral

Horten sjøtrafikksentralHorten sjøtrafikksentral er lokalisert i Horten havn. Den ble etablert i 1999 og har som ansvar å overvåke og regulere skipstrafikken i farvannet fra Færder og inn til Oslo. 

Vardø sjøtrafikksentral  

Vardø sjøtrafikksentralVardø sjøtrafikksentral ble etablert i 2007. Sjøtrafikksentralen overvåker all tankskip- og annen risikotrafikk langs norskekysten og havområdene rundt Svalbard.

Sjøtrafikksentralen overvåker og regulerer farvannet i tilknytning til gassterminalen på Melkøya.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt