Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Hauge Assev-Lindin

Krav til fartøy innenfor sjøtrafikksentralenes tjenesteområder

Sjøtrafikkforskriften gjelder i hovedsak alle fartøy på 24 meter eller mer. Formålet er å redusere risikoen for skipsulykker i norske farvann og effektivisere avvikling av sjøtrafikk i tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene.

Tjenesteområder

I Norge har vi fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i definerte geografiske områder langs norskekysten. Sjøtrafikkforskriftens § 5 definerer sjøtrafikksentralenes tjenesteområder. Sjøtrafikksentralene er lokalisert i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø. Den geografiske utstrekningen til sjøtrafikksentralene finner du i Kystinfo.

Kommunikasjon og lytteplikt

I henhold til Sjøtrafikkforskriften § 7 første ledd, skal all kommunikasjon mellom sjøtrafikksentral og fartøy, i tjenesteområdet, skje på sjøtrafikksentralens VHF-kanaler. Fartøy under militær kommando kan kommunisere med sjøtrafikksentralen via mobiltelefon når dette er nødvendig.

Paragraf 7 regulerer også at skipsfører eller den som fører kommandoen i hans sted må kunne kommunisere på skandinavisk eller engelsk dersom fartøyet ikke bruker los.

Lytte- og opplysningsplikt reguleres av Sjøtrafikkforskriftens § 11. Alle fartøy som bruker sjøtrafikksentralens tjenesteområde har lytteplikt på sjøtrafikksentralens VHF-kanal. Fartøy i tjenesteområdet har også plikt å gi opplysninger til sjøtrafikksentralen om forhold som har betydning for trygg ferdsel og effektiv trafikkavvikling.

Innhenting av tillatelse

Fartøy må etter Sjøtrafikkforskriften § 8 ha tillatelse fra sjøtrafikksentralen før det bruker tjenesteområdet. Begrepet "bruker" omfatter:

 • Fartøy som seiler inn i et tjenesteområde,
 • Fartøy som settes i bevegelse i et tjenesteområde,
 • Fartøy som ankrer,
 • Fartøy som vil gjøre endringer i seilasen i forhold til det som er bestemt av eller avtalt med sjøtrafikksentralen, herunder stopp underveis.

Kravene til søknad om tillatelse følger av § 9. Søknaden skal formidles på sjøtrafikksentralens VHF-kanal før innseiling i tjenesteområdet eller før avgang fra kai eller ankringsplass i tjenesteområdet. Søknaden skal alltid inneholde fartøyets internasjonale kjenningssignal, navn og planlagt seilingsrute. Søknad fra fartøy med større lengde enn 100 meter, eller fra fartøy med farlig eller forurensende last, skal formidles minst en time før antatt avgang. 

Fartøy som sleper eller skyver et fartøy som har tillatelse til bruk av tjenesteområdet trenger ikke egen tillatelse.

Vilkår til tillatelse

Sjøtrafikksentralen kan stille vilkår til tillatelsen når det er nødvendig for å sikre trygg ferdsel og forsvarlig bruk av farvannet. Slike vilkår kan blant annet være at:

 • Seilas skal gjennomføres på angitt tidspunkt,
 • Spesifikk rute skal følges,
 • Andre fartøy skal passeres i angitt rekkefølge,
 • Angitt avstand til andre fartøy skal holdes,
 • Taubåt skal brukes,
 • Maskineri skal være klargjort ved ankring,
 • Ankerplass skal forlates ved varsel om sterk vind.

Seilingsregler i bestemte farvann

I kapittel tre finner seilingsreglene som gjelder for seilas langs kysten. Kapittelet har en fylkesvis inndeling. Her finner man regler om bruk av farvannet i bestemte områder, deriblant forbud mot bruk av farvann og passering, krav om sikt og dagslys, og bruk av taubåt.

Se sjøtrafikkforskriften for fullstendig oversikt over reguleringer.

Siste nytt