Publisert: , Oppdatert:

Bølgevarslingsseminar i Bodø

Denne uka arrangerte Kystverket og Meteorologisk institutt (met.no) et seminar i Bordø for brukere av bølgevarslingstjenesten. Brukerne ble invitert til å komme med synspunkter og behov knyttet til bølgevarsling i Vestfjorden.

Etter en innledning om Kystverket og utviklingen innenfor bølge- og strømvarsling, ble deltakerne orientert om meteorologiske og oseanografiske forhold som påvirker vær, bølger og strøm langs kysten av Norge. Nærmere 30 representanter fra fiskeri- og hurtigbåtnæringen, myndigheter, redningstjenester, lostjenesten, maritime fagskoler og småbåtforeninger deltok.

Via Kystverkets bølge- og strømvarslingstjeneste kan navigatører få værvarsel inntil to døgn frem i tid. Tjenesten er et nyttig hjelpeverktøy både for hurtigbåter, ferjer og fritidsbåter som ferdes på de utsatte strekningene. Basert på målingene kan passasjertrafikken på et tidlig stadium vurdere om det er sikkert å ferdes i områdene, eller om det er behov for alternativ transport på land.

Viktige synspunkter
– God varsling av bølgeforhold i utsatte områder er viktig sikkerheten og regulariteten innen sjøtransport. Modellene vi bruker for å beregne forholdene viser seg å være gode. For oss er det viktig å levere informasjon og utvikle tjenesten etter de behov brukerne har, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Senter for los og VTS i Kystverket. Han fremhever spesielt det gode og mangeårige samarbeidet med Meteorologisk institutt på vestlandet.

Under brukerseminaret fikk deltakerne demonstrert dagens bølgemodell for Vestfjorden samt en presentasjon av tjenester på yr.no. Deltakerne kom med en rekke viktige synspunkter og behov som Kystverket vil ta med seg videre i utviklingen av varslingstjenesten.
I etableringen av en effektiv bølgevarslingstjeneste samarbeider Kystverket tett med en rekke aktører, deriblant Meteorologisk institutt, Polytec, Aanderaa Data Instruments og True Heading AB.

Bidrar til tryggere passasjertrafikk
Etter hurtigbåten MS «Sleipner» forliste i 1999 anbefalte regjeringen at det skulle plasseres bølgevarslere på utsatte steder langs kysten med stor hurtigbåttrafikk ( NOU 2000:31 ). Bølge- og strømvarslingstjenesten skal gjøre det lettere og tryggere for passasjertrafikken å navigere i utsatte kystområder.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt