Publisert: , Oppdatert:

Forenkler skipsrapportering

Lanseringen av en ny versjon av meldingssystemet SafeSeaNet 1. januar 2011 vil ta Kystverket et steg lenger i utviklingen av en felles nasjonal portal for skipsrapportering. Meldingsbehovene til både Tollvesenet og Sjøfartsdirektoratet vil integreres i den nye versjonen.

Tidligere har skipsfarten som seiler på Norge rapportert lik informasjon opptil syv ganger til forskjellige offentlige myndighetsorgan. Basert på det europeiske Single Window-konseptet har Kystverket fått i oppgave å utvikle en nasjonal portal for forenklet skipsrapportering innenfor det elektroniske meldingssystemet SafeSeaNet.

Kystverket lager skreddersydde løsninger til andre offentlige myndigheter, slik at de kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet – uten å enkeltvis be om rapportering fra skipsfarten.

– Takket være et godt samarbeid med en rekke etater har vi kommet langt i utviklingen av en felles nasjonal portal for skipsrapportering, sammenlignet med mange andre europeiske land, sier fungerende regiondirektør Jon Leon Ervik i Kystverket Vest. – Vår rolle er å utvikle en brukervennlig og effektiv løsning som forenkler saksbehandlingen til våre brukere både på sjø og land.

Lager skreddersydde løsninger
Kystverket har de siste årene etablert samarbeid med en rekke norske etater, deriblant Tollvesenet som årlig håndterer rundt 180.000 meldinger fra skipsfarten. Disse meldingene var frem til i fjor papirbaserte, mens de i dag delvis sendes elektronisk via meldingssystemet SafeSeaNet. Fra og med januar 2011 vil Tollvesenets meldingsbehov fra skipsfarten kun skje via SafeSeaNet. Den nye versjonen som kommer januar neste år vil også integrere Sjøfartsdirektoratets meldingsbehov knyttet til havnestatskontroll (last ned informasjonsbrosjyre her).

Også Politiet er kommet på banen og planlegger å benytte SafeSeaNet til å dekke sine informasjonsbehov fra skipsfarten knyttet til grensekontroll. En skreddersydd løsning vil testes ut av Politiet i et pilotprosjekt som starter opp i juni 2011.

Mens Forsvarets meldinger vil integreres i SafeSeaNet allerede nå til høsten, er Kystverket i dialog med flere havner som vurderer å implementere SafeSeaNet inn i sine meldings- og rapporteringssystemer. Statens strålevern, Mattilsynet og Kystvakten har i dag tilgang til informasjon fra SafeSeaNet-systemet.

Basert på EU-modellen
Det norske SafeSeaNet-systemet utveksler informasjon med EUs sentrale europeiske SafeSeaNet-database. Under et nylig besøk hos Kystverket bekreftet Dimitrios Theologitis fra EU-kommisjonens Generaldirektorat for transport og energi, at Norge ligger godt an i utviklingen av en nasjonal portal for skipsrapportering sammenlignet med andre europeiske kyststater.

Theologitis leder arbeidet med å utarbeide forslag til EUs fremtidige maritime transportpolitikk, e-Maritime, hvor Single Window-konseptet spiller en sentral rolle. Under besøket kommenterte han at Kystverkets innføring av den europeiske SafeSeaNet modellen og Single Window-konseptet var avansert og brukervennlig.

– Single Window-konseptet vil være en viktig del av EUs e-maritime strategi som vi satser på å innføre for fullt i Europa innenfor en ti års periode. Konseptet tar først og fremst for seg rapporteringen fra maritime brukere som navigatører, rederier og agenter til relevante myndigheter, men på sikt ser vi ikke bort i fra at konseptet også kan utvides til å gjelde andre næringer, sier Theologitis.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt