Publisert: , Oppdatert:

"Full City"-rapport: Om lag 2500 sjøfugl omkom

Mellom 2000 og 2500 sjøfugler omkom som følge av oljeutslippet fra lasteskipet Full City som forliste ved Langesund den 31. juli 2009. Ærfuglene ble sterkest rammet, med 1500–2000 omkomne individer, men det omkom også mange måker, skarver og dykkender. Undersøkelser viser at det var lokale hekkefugler som ble rammet, i følge en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Etter forliset av lasteskipet MV ”Full City” ved Langesund i Telemark 31. juli 2009, lakk store mengder olje ut i sjøen. Det ble umiddelbart rapportert om mange døde og oljeskadde sjøfugler.

I regi av Kystverket ble det igangsatt undersøkelser for å vurdere det totale skadeomfanget på marint miljø etter forliset. NINA ble bedt om å vurdere effekter på sjøfugl. Rapporten som nå foreligger er utført i samarbeid med Norsk ornitologisk forening og Arc-DA og omhandler de umiddelbare effektene på sjøfugl. NINA ble ikke mobilisert i forbindelse med selve ulykken, og har derfor ikke hatt noen innvirkning på hvordan arbeidet i akuttfasen ble gjennomført.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt