Publisert: , Oppdatert:

Godt samarbeid bak vellykket bergingsaksjon

Godt samarbeid og solid innsats bidrog til en vellykket bergingsaksjon, da fiskefartøyet ”Hundvåkøy” grunnstøtte like sør for Finnsnes i Troms i midten av mars.

– Det ble lagt ned en meget solid innsats fra alle deltagende enheter, og godt samarbeidet på tvers av etatene bidro sterkt til en vellykket bergningsaksjon. Arbeidet om bord i havaristen var meget krevende, og innsatsen til mannskapene må berømmes. Hele aksjon forløp uten personskader, forteller Ulf Klevstad i Kystverket. 

Dersom ”Hundvåkøy” hadde totalhavarert, med fare for forurensning av 100 tonn diesel og 1400 tonn lodde, ville en eventuell fjerning av vraket trolig kostet flere titalls millioner.

Det var om morgenen, lørdag 13. mars at fiskefartøyet ”Hundvåkøy” grunnstøtte like sør for Finnsnes bro, etter kollisjon med ”Hordafor IV”.

Fiskefartøyet fikk store skader i skroget under kollisjonen, og tok inn mye vann i maskinrommet. Fartøyet krenget raskt til styrbord og ble liggende på grunn 500 meter sør for Finnsnes bro med kraftig slagside.

Besetningen på 10 personer gikk i redningsflåtene. De ble tatt opp av fiskefartøyet ”Skude Senior”, som var i nærheten. Ingen av mannskapet kom fysisk til skade under kollisjonen og grunnstøtingen.

Kystvaktskipet ”Harstad” og slepefartøyet ”North Crusader”, som er innleid av Kystverket til slepebåtberedskapen i nord, ankom havaristen noen timer etter grunnstøtingen. De startet umiddelbart arbeidet med å prøve å berge fartøyet fra å synke, og mannskapet stod for en betydelig innsats i denne kritiske fasen av aksjonen.

Sikret
Redningskøyta ”Kristian G. Jebsen”, personell fra den interkommunale aksjonsgruppen (IUA) deltok også under sikringen og lensingen av fartøyet.

Det ble satt ombord lensepumper for å hindre at fartøyet skulle krenge ytterligere. Samtidig ble arbeidet med å tette skaden i skroget iverksatt. Dykkerfirmaet Finnsnes Dykk og Anleggsservice sto for dykkingen under aksjonen.

Fartøyet hadde 1400 tonn lodde og 100 tonn dieselolje om bord, og stod hardt på grunn. Hele maskinrommet og store deler av innredningen var fylt med vann. Ringnotsnurperen ”Havdrøn” kom til og pumpet over 700 tonn lodde fra havaristen mens den stod på grunn.

Etter at skaden, på fem ganger én meter i skutesiden, var tettet med spesialmatter fra Miko Marien AS og vanninntregningen stoppet, ble havaristen lenset. Søndag kveld var den såpass lett at den kunne trekkes av grunn.

Mange involverte
Da fartøyet var tatt av grunn, ble ytterligere sikringer av skroget utført. Resten av fangsten ble pumpet over i snurperene ”Havdrøn” og ”Krossøy”. Fartøyet ble så slept til kai i Sørreisa, og sikret der. IUA overtok ansvaret for lensing og akutt forurensingsberedskap.

Bergingsaksjon ble ledet av Kystverkets beredskapsgruppe. Kystvaktskipet ”Harstad” var skadestedsleder, slepebåten ”North Crusader”, Redningsskøyta RS ”Kristian Gerhard Jebsen”, IUA, samt Finnsnes Dykk og Anleggsservice deltok under den vellykkede bergningsaksjonen.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt