Publisert: , Oppdatert:

Grenseløst samarbeid

Ledende fagfolk fra EU-land rundt Østersjøen var samlet i Ålesund denne uken, for å finne nye måter å sikre effektiv, sikker og bærekraftig sjøtrafikk.

Anledningen for det fagsterke besøket var EU-prosjektet EfficienSeas årlige "Major Event" - et tverrfaglig internasjonalt prosjekt som har som mål å skape enda bedre måter å gjøre sjøtrafikken til et miljøvennlig, effektivt og bærekraftig alternativ.

- Sjøtransporten har ikke landegrenser. Og de fleste land har lignende utfordringer på området. Det er derfor både naturlig og nyttig å søke samarbeid på internasjonalt plan, sier Lidvard Måseide, Kystverkets ansvarlige for Forskning og Utvikling.

Hele 16 partnere fra 6 land deltar i samarbeidet. Det er de nordiske landene, Polen og Estland som nå samarbeider. Norge deltar med representanter fra Møre og Romsdal fylkeskommune ( med Runde miljøsenter som underleverandør) og Kystverket.

Prosjektet skal vare i tre år, og er nå halvveis. Mange spesifikke delprosjekter er igangsatt, og resultatene er på vei. Det jobbes også med å sørge for gode synnergier mellom de ulike delprosjektene.

- Her søker vi å finne optimale løsninger, som kan kombinere fokusområdene miljø, effektiv og sikker sjøtransport på en god måte, sier Måseide. Dette er givende og spennende.

Ett eksempel, er arbeidet for å sammenfatte data om sjøtrafikkruter, miljømessig sårbare områder og områder med spesielt høy ulykkesrisiko. Et annet er arbeidet med å utvikle matematiske formler for å estimere kostnadene ved sjøulykker, og felles arbeid for rekruttering av ny kompetanse til fagområdene.

- Det snakkes mye om sjøsikkerheten utenfor kysten av Nord-Norge, sier Måseide. Der passerer det cirka 300 tankbåter årlig. I Skagerrak, utenfor Sørlandskysten og Oslofjorden, passerer hele 12 000 tankere på vei inn og ut av Østersjøen. Det krever også absolutt sitt fokus.

Selv om det kun er 6 land som deltar i utviklingsprosjektet, jobber vi med løsninger som kan komme hele Europa. og hele verden til gode, sier Carmen Dahl, rådgiver i internasjonale spørsmål i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møtet gikk over tre dager, med to dager i Ålesund, og en på besøk til det nye og internasjonale Runde miljøsenter.

- Det er spennende å se hva slike senter kan bidra med ift. tverrfaglig samarbeid og utvikling, sier Måseide.

- Delprosjektene er godt på vei, forteller han videre Fra Kystverkets side ser vi at prosjektet kan få frem sikrere, mer avansert navigasjon, slik at vi har enda større mulighet til å unngå kollisjoner og grunnstøtinger. Kystverket jobber også for å få til større integrasjon av tilgjengelige data for sjøtrafikk, sårbarhet, vær, miljø og annet. Til nå har etaten vært ledende på området.

EfficienSea har en kostnadsramme på 8 millioner Euro. Prosjektet skal nå sine resultater innen halvannet år.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt