Publisert: , Oppdatert:

Havnestatskontroll i SafeSeaNet

Sjøfartsdirektoratets havnestatskontroll vil fra 1. januar 2011 inngå i meldingssystemet SafeSeaNet som en del av skipsfartens rapportering.

Innføringen av nye rapporteringsrutiner har sammenheng med innføringen av nytt regime for havnestatskontroll (NIR) 1. januar 2011.

Havnestatskontroll er en internasjonal forpliktelse om å kontrollere en forhåndsbestemt andel av utenlandske skip som anløper norske havner. På tilsvarende måte blir norske skip gjenstand for havnestatskontroll i utenlandske havner.

Det nye inspeksjonsregimet NIR vil føre til færre inspeksjoner for fartøy som er klassifisert som lav-risiko skip, mens fartøy klassifisert som høy-risiko skip vil gjennomgå hyppigere og mer omfattende inspeksjoner. Rangering av fartøy som lav- eller høy-risiko skip avhenger blant annet av type, alder, flagg, og klasseselskap.

Fartøy som fra 1. januar unnlater å benytte SafeSeaNet til å innrapportere opplysninger i tråd med det nye inspeksjonsregimet, vil kunne bøtelegges.

Overgangen til nytt inspeksjonsregime gjelder de 27 landene som er tilknyttet den internasjonale samarbeidsavtalen om havnestatskontroll (Paris MoU).

Fra nyåret vil informasjon som registreres i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet videresendes automatisk til den nye databasen for havnestatskontroll, THETIS. THETIS erstatter SIRENAC, som tidligere er benyttet til registrering av informasjon tilknyttet havnestatskontroll innenfor Paris MoU-samarbeidet.

NIR er et hovedelement i det reviderte direktivet 2009/16/EC om havnestatskontroll, som er en del av den tredje sjøsikkerhetspakken som nylig ble vedtatt av EU.

Les mer om meldingssystemet SafeSeaNet.

Kontaktpersoner:
Sjefingeniør Jarle Hauge
Senter for los og VTS
Kystverket Vest
Tel: +47 52 73 33 26
www.kystverket.no 

Alf Tore Sørheim
Havnestatskoordinator
Sjøfartsdirektoratet
Tel: +47 52 74 52 94
www.sjofartsdir.no 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt