Publisert: , Oppdatert:

Høring forskrift om losplikt

Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt i norske farvann. I denne høringen er også forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift.

Høringsbrevet og utkast til nye forskrifter ligger vedlagt nederst på siden.

Eventuelle merknader sendes Kystverket innen 8. juli 2010

Spørsmål vedrørende høringsforslaget kan rettes til losinspektør Haldor Sæther, telefon: 70 23 10 51 eller rådgiver Karen Louise Nærø, telefon: 70 23 10 33.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt