Publisert: , Oppdatert:

Issesongen over for denne gang

Etter en hektisk vinter med mye is i sørøst, er det nå omtrent isfritt. Vinterens siste ismelding kommer onsdag 31. mars.Kystverkets istjeneste omfatter området fra svenskegrensa til Kristiansand. Onsdag 31. mars er siste dag istjenesten er aktiv for denne sesongen. Neste ismelding kommer etter planen 1. desember 2010.

– Det normale er at vi er aktive i perioden fra 1. desember til 31. mars hver sesong, da erfaring tilsier at dette er tilstrekkelig. Våre naboer i østersjøområdet begynner tidligere og avslutter seinere, forklarer overingeniør Ole Aasbø i havne- og farvannsavdelingen i Kystverket Sørøst.

Norge – og da spesielt i sørøst – har opplevd en mye strengere isvinter enn man har vært vant med de senere årene. Ikke siden sesongen 1986–87 har det vært så mye is som i vinter. Kystverket har hatt avtale med rederiet Buksér og Berging AS, Kystvakten og Kystverket Rederi om isbryting. I tillegg har Kystverkets ismeldingstjeneste blitt oppdatert hverdager og lørdager gjennom hele vinteren.
 
– Situasjonen nå er at det stort sett er isfritt på skagerrakkysten og ute i Skagerrak, de nevnte isbrytingsavtalene er derfor avsluttet. Meldingene vi får fra østersjøområdet, sier at isen nå trekker seg tilbake og smelter. Våren 1987 fikk vi mye drivis på skagerrakkysten fra dette området i april, men fordi det nå er mindre is der inne enn til samme tid den gangen, forventer vi ikke at dette skal skje i vår, opplyser Aasbø.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt