Publisert: , Oppdatert:

Kystverket bidrar i Klimakur 2020

Kystverket har vært med i arbeidet med å presentere virkemidler og tiltak som kan bidra til å oppfylle klimamålene.

Rapporten Klimakur 2020 som ble lagt fram denne uka, har vurdert 160 forskjellige tiltak som kan redusere norske utslipp med 22 milllioner tonn. Kystverket sammen med Sjøfartsdirektoratet har blant annet sett på klimagasseffekter av fartsreduksjoner og fartsoptimalisering, landstrøm, skrog- og propellrengjøring og ulike energieffektiviseringstiltak. Fra Kystverket er det Rolf Jørn Fjærbu og Jon Arve Røyset ved TPU som har deltatt i arbeidet.

Blant de mest aktuelle tiltakene i rapporten er begrensninger fra veitrafikken, elektrifisering av sokkelen, CO2-fangst og lagring og energieffektivisering av industrien. Rapporten skal danne grunnlag for Regjeringens klimapoitikk. Regjeringen har varslet at den vil legge fram en klimamelding i 2011.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt