Publisert: , Oppdatert:

Kontrakt inngått for utdyping av Måløysundet

Kystverket inngikk 17. mars kontrakt med E. Pihl & Søn A/S for utdyping og utvidelse av farleden i Måløysundet. Prosjektet vil bidra til bedre fremkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken

Kontrakten omfatter utdypingsarbeider i Måløysundet i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane, og har en verdi på nærmere 29 millioner kroner.

Utdypingsarbeidene vil foregå under Måløybrua og ved grunna Trollebøflua litt lengre nord i sundet. Arbeidet starter opp i juni og skal fullføres innen utgangen av året.

Økt sikkerhet og bedre fremkommelighet
Måløysundet er i dag en ulykkesbelastet flaskehals. En utdyping under Måløybrua ned til -12 meter i en bredde av 75 meter, vil gi separeringsmuligheter mellom nord- og sørgående trafikk. Trollebøflua, som ligger i hovedleden ved Måløy havn, skal i prosjektet utdypes ned til -12 meter. I området ved Trollebøflua har det tidligere vært flere grunnstøtinger. Tiltakene som gjennomføres i prosjektet skal forbedre manøvreringsforholdene og gi økt sikkerhet og bedre framkommeligheten i farleden.

Et stort prosjekt
Utbedringen av Måløysundet er et av de prioriterte farledsprosjektene i Kystverkets handlingsprogram for 2010 til 2019. Prosjektet har et totalt budsjett på 49 millioner kroner, og inkluderer etableringen av nye sjømerker i området.

Steinmassene fra utdypingsarbeidet ved Trollebøflua og under Måløybrua beregnes til å bli totalt ca. 73 400 kubikkmeter. Massene vil bli benyttet til utvidelse av landareal i Måløy sentrum.

 

Fakta

Utdyping i Måløysundet vil bidra til økt sikkerhet for trafikken i området
Utdyping i Måløysundet vil bidra til økt sikkerhet for trafikken i området (Kart: Kystinfo). Klikk for større bilde.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt