Publisert: , Oppdatert:

Liten risiko for oljeforurensing fra vraket av ubåten U-1053

Kystverket ble i mars 2010 informert av Sjøforsvaret at vraket av en tysk ubåt type VII var identifisert i Byfjorden ved Bergen. Sonarbildene av vraket viser at det har omfattende ødeleggelser. U-1053 blir derfor vurdert å representere en mindre miljørisiko enn fryktet.

Kilde- Sjøforsvaret: Oversikt over vraket av U-1053U-1053 sank under testdykking i Byfjorden i Bergen 1945 etter et verftsopphold. Besetningen på om lag 45 mennesker omkom.

Vraket av U-1053 var blant de prioriterte vrakene i Kystverkets vrakanbefaling fra 2006. Bakgrunnen for dette var den potensielle mengden med drivstoff som kunne slippe ut av vraket. I de fysiske undersøkelsene av prioriterte skipsvrak i tidsperioden 2000 til 2002, ble vraket av U-1053 ikke funnet.

– At vraket ikke ble funnet i disse undersøkelsene har sammenheng med at det var lokalisert en helt annen plass enn man tidligere har ment det ville være. Det ble funnet på helt andre koordinater enn det man i en del miljøer har operert med, forklarer seksjonsleder Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

Sonarbildene av vraket viser at U-1053 har omfattende ødeleggelser og er delt i flere seksjoner. Forskipet er betydelig skadet foran tårnet. Akterskipet er lokalisert cirka 10 meter fra de andre vrakseksjonene. På bakgrunn av videoopptak gjennomført av Argus Survey AS, vurder Kystverket gjenværende mengde til høyst 10-15 kubikk diesel og trolig mindre.

– Vraket og tankstrukturen til U-1053 er omfattende skadet og det er sannsynligvis kun mindre mengder drivstoff igjen i ubåten. Kystverket vurderer derfor at vraket representerer en mindre miljørisiko enn fryktet, sier Mortensholm.

Kontaktperson:
Hans Petter Mortensholm, leder for Kystverkets vrakseksjon, mob. 416 74 904

Tårnet av U-1053  Kanonløp U-1053  Aksling på akterskip

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt