Publisert: , Oppdatert:

Fikk motorstans i Karmsundet

Lastefartøyet "Hansa Riga" ble onsdag kveld slept inn til Åmøyfjorden i Rogaland etter maskinproblemer. Det var los ombord og taubåter i beredskap under utseilingen fra Karmsundet, hvor fartøyet hadde ligget ti måneder i opplag.

Det 167 meter lange fartøyet fikk maskinsstans sør i Karmsundet i Nord-Rogaland på vei til Portugal. Fartøyet seilte uten last, og ble slept til Åmøyfjorden for reparasjoner like etterpå.

Når slike hendelser oppstår blir varslingen innad i Kystverkets organisasjon iverksatt umiddelbart og beredskapsapparatet settes igang. Her spiller losen, trafikksentralen, og beredskapsavdelingen viktige roller. Kystverket er også i slike situasjoner i nær dialog med hovedredningssentralen.

– Samarbeidet med taubåtene, trafikksentralen, beredskapsvaktlaget og hovedredningssentralen fungerte maksimalt. Vi har et stort apparat rundt oss, og dette samspillet er viktig for å takle denne type situasjoner på best mulig måte, sier statslos Eirik Eriksen som var ombord i "Hansa Riga" under hendelsen.

Taubåter i beredskap
Losoldermannen og fartøyets rederi ble i forkant av losoppdraget enige om å ha to taubåter i beredskap under seilasen i Karmsundet. Dette var et sikkerhetstiltak i tilfelle det skulle oppstå uforutsette situasjoner på grunn av at fartøyet hadde ligget lenge i opplag.

– Hendelsen viser at våre rutiner for denne type oppdrag fungerer. Taubåtberedskapen gjør at oppdraget utføres under kontrollerte former, og det gir en ekstra sikkerhet at de kan bistå umiddelbart hvis noe uforutsett oppstår, sier losoldermann Kristian Larsen i Kystverket Vest.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt