Publisert: , Oppdatert:

Ny avtale mellom Forsvaret og Kystverket

Kystdirektør Kirsti Slotsvik og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) , generalløytnant Bernt Iver Ferdinand Brovold undertegnet torsdag en ny samarbeidsavtale. Med det er et viktig samarbeid for sikkerheten langs kysten videreført og formalisert.

Møtet ble avholdt på FOH på Reitan utenfor Bodø, torsdag 11. januar.

– Det er naturlig at vi går gjennom og revurderer avtaler etter at vi har foretatt endringer i Forsvarets operative ledelse, sa Brovold under innledningen til møtet.

Per i dag er det et tjuetalls avtaler som regulerer det omfattende samarbeidet mellom Kystverket og Forsvaret.

– Vi skal nå starte et arbeid for å forenkle dette avtaleverket, og kvalitetssikre dette slik at det både blir enkelt å finne fram i at vi har en forsikring for at det fremdeles er fornuftig og gyldig. Denne overordnede avtalen er en god start, mener Brovold.

Kystverket og FOH er strategiske samarbeidspartnere når det gjelder maritim sikkerhet, og det er tett og nær kontakt både på ledelsesnivå og mellom de forskjellige avdelingene i Kystverket og eksempelvis de to kystvaktskvadronene på Sortland og Haakonsvern ved Bergen. Forsvarets fartøyer seiler langs kysten som en ekstra ressurs for Kystverket, og det er også et tett samarbeid når det gjelder overvåking og situasjonsforståelse.

– Hvis vi skal ha en koordinert håndtering av de hendelser og ulykker som kan skje langs kysten og i havområdene, er det utrolig viktig å gjennomføre slike møter, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Blant viktige temaer ble ikke minst kommunikasjon og samband i arktiske strøk viet stor plass under møtet. Utnyttelse av satellitter, for både kommunikasjon og overvåking, er i rivende utvikling. Begge etater skal her sitte i førersetet.
Ansvarsområdet er enormt, noe forlisene av ”Full City” utenfor Langesund og ”Petrozavodsk” ved Bjørnøya i 2009 vitner om.

– Disse to hendelsene viser det spennet vi har både klimatisk og geografisk, sa kontreadmiral Trond Grytting, som er nestkommanderende ved FOH.

Torsdagens møte ble avsluttet med et krisespill i hovedkvarterets operasjonsrom.

– Meget interessant, var kystdirektørens konklusjon. – Det å se hvordan dette håndteres i Forsvaret, hvilke rutiner man har, og ikke minst kommunikasjonen som er mellom Forsvaret og en rekke andre etater er lærerikt, og nyttig for vår egen håndtering i slike saker, avsluttet hun

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt