Publisert: , Oppdatert:

Informerer om ny havne- og farvannslov

Kystverket har startet en nasjonal informasjonsrunde for å orientere kommuner og havner om ny lov om havner og farvann. Det nye ansvarsforholdet mellom stat og kommune står sentralt under seminarene som de neste ukene vil gjennomføres i en rekke byer.

Den nye loven om havner og farvann som ble innført 1. januar 2010 endrer ansvarsforholdet mellom stat og kommune. Kommunene vil blant annet som følge av den nye loven få ansvar for kontroll med farvannet og sjøsikkerhet innenfor kommunale sjøgrenser.

Det kommunale selvstyret i havne- og farvannssaker blir styrket, og kommunene vil få større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt. Den nye lovens avvikling av kommunale havneavgifter, med unntak anløpsavgiften, åpner for alminnelig prising i den enkelte havn.

Et nytt system av hoved- og bileder setter definerte grenser for de statlige sjøveiene langs norskekysten. Staten beholder i følge den nye loven ansvar og myndighet for sjøveier som går gjennom kommunens sjøområde. Staten beholder også ansvaret for drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger innenfor kommunale sjøgrenser.

Kystverket arrangerer totalt 14 seminarer fra Arendal i sør til Vadsø i nord:

19. januar: Haugesund, Kystverket Vest
20. januar: Bergen, Kystverket Vest
21. januar: Florø, Kystverket Vest
26. januar: Svolvær, Kystverket Nordland
27. januar: Bodø, Kystverket Nordland
28. januar: Sandnessjøen, Kystverket Nordland
02. februar: Hell, Kystverket Midt-Norge
04. februar: Ålesund, Kystverket Midt-Norge
09. februar: Alta, Kystverket Troms og Finnmark
10. februar: Vadsø, Kystverket Troms og Finnmark
11. februar: Tromsø, Kystverket Troms og Finnmark
16. februar: Arendal, Kystverket Sørøst
17. februar: Arendal, Kystverket Sørøst
18. februar: Horten, Kystverket Sørøst

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt