Publisert: , Oppdatert:

Ny radar til Fedje trafikksentral

Den første av tre nye radarer ble tirsdag 12. april installert ved Fedje trafikksentral. Fornyingen av det tekniske utstyret er et resultat av regjeringens tiltakspakke fra januar 2009, hvor Kystverket fikk tildelt 40 millioner kroner til oppgradering av Fedje trafikksentral.

Den nye radaren ble plassert på Marøy sørøst av Fedje. Om kort tid blir også radarene ved Vikingneset og Fedje trafikksentral byttet ut. Radaren på Vikingneset skiftes ut i månedsskiftet april/mai, mens trafikksentralen vil få ny radar i slutten av mai. Renoveringen av trafikksentralbygningens fasade vil ferdigstilles i juni.

Oppgraderingen av den tekniske standarden ved trafikksentralen vil bidra til å styrke trafikkovervåkingen og sjøsikkerheten i et område preget av stor trafikk. I løpet av 2009 ble det registrert over 48.000 seilingsbevegelser innenfor virkeområdet til trafikksentralen på Fedje.

Fedje trafikksentral ligger i Fedje kommune i Nord-Hordaland og dekker området fra Sognesjøen i nord, til Hjeltefjorden ved Sture i sør. Trafikksentralen ble etablert i 1992 og har trafikkovervåking knyttet til oljeutskipningen fra Sture og Mongstad-terminalene som primæroppgave.

 

Fakta

Den første radaren ble installert på sensorstedet Marøy ved hjelp av helikopter.

TERMA-radaren på Marøy består av en høyytelses radarantenne som er spesielt tilpasset overvåking av skip.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt