Publisert: , Oppdatert:

Ny måletjeneste kan gi økt sjøsikkerhet i Barentshavet

Kystverket har, i samarbeid med Statens Strålevern, Fugro Oceanor og Statoil, etablert en ny tjeneste for skipstrafikken i Barentshavet. Det er snakk om bøyer som måler og rapporterer værforhold viktig for trygg navigasjon i havområdet.

De tre bøyene er plassert på ulike plasser i havområdet. De måler vind (retning og hastighet), strøm (retning og hastighet) bølgehøyde (significant/gjennomsnitt og makshøyde) temperatur (luft og vann), luftfuktighet og flere andre parametre, som kan være til hjelp når brukere av havområdene planlegger sin ferdsel i området.

Den nye tjenesten er operativ hele døgnet, hele året, for alle. Og målingene presenteres både i talltabeller og grafer.

- Dette vil kunne være et nyttig verktøy for både fiskeflåten, bulkskip, tankbåter, og cruiseskip, for å forebygge ulykker og minimere risikoen for uønskede hendelser til sjøs. Hurtigruta er en av profesjonelle brukerne som vil ha nytte av den nye tjeneste, forteller Ulf Klevstad, prosjektansvarlig hos Kystverket.

Kartet under viser plasseringen til de tre bøyene som registrerer og sender viktig informasjon til sjøfarende i Barentshavet.Kystverket tilbyr tilsvarende tjeneste for utsatte havområder lengre sør.

 

Kontaktpersoner i Kystverket 

 

  • Rapporteringstjenesten for Barentshavet:
    Ulf Klevstad, mob. 951 45 682
  • Rapporteringstjenesten for områder lengre sør:
    Tor Inge Miljeteig, mob. 948 03 446

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt