Publisert: , Oppdatert:

Oljevern- og redningsøvelse i Varangerfjorden

Bekjempelse av oljeforurensning og søk- og redningsaksjon sto i fokus under Øvelse Barents 2010 som ble avviklet 9. juni. Øvelsen omfattet to scenarier som begge var lagt til Varangerfjorden.Øvelsen som foregikk på begge sidene av landegrensen, hadde som mål å øve samarbeidet mellom Russland og Norge i sjøredningsaksjoner i Barentshavet og i bekjempelsen av oljeforurensning i samme området. Dette samarbeidet er forankret i avtaler mellom Norge og Russland som er inngått for å videreutvikle en felles beredskap i Barentshavet og tilgrensende områder.

Det er Hovedredningssentralen Nord-Norge sammen med Kystverkets beredskapsavdeling som har vært ansvarlig for planleggingen og som ledet gjennomføringen av årets øvelse. Tilsvarende myndigheter fra Russland deltok også.

Øvingsledelsen uttaler at resultatet av denne øvelsen lover godt for det videre samarbeidet mellom Russland og Norge, både for bekjempelse av akutt forurensing og for sjøredningstjenesten.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt