Publisert: , Oppdatert:

Omfattende miljøundersøkelser etter ”Full City”-forliset

De kommende årene videreføres den tverrfaglige undersøkelsen av miljøkonsekvensene etter ”Full City”-forliset sommeren 2009. Det er den største miljøundersøkelsen som er gjennomført i etterkant av et forlis i Norge.

Arbeidet koordineres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Kystverket. Undersøkelsen ble startet rett etter forliset, og består av en rekke delprosjekt som skal gi svar på hvordan dyreliv, sjø- og strandsone, sedimenter, sjømat og frilufts- og reiseliv er påvirket av oljeutslippet.

- Det er svært viktig for oss at "Full City"- forlisets konsekvenser dokumenteres. Dette vil gi oss informasjon som kan nyttiggjøres under eventuelle fremtidige aksjoner, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

20 forskere fra fem ulike forskningsinstitusjoner - NIFES, NIVA, NINA, Havforskningsinstituttet og Østlandsforskning - er involvert i prosjektet.

-”Full City” havarerte i et befolket område med rikt friluftsliv, og både selve forliset og eventuelle ettervirkninger er omfattet med stor interesse, sier seniorforsker Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet som koordinerer de 11 undersøkelsene.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt