Publisert: , Oppdatert:

Orienterte om høringsforslag til losplikt

8. juni møtte kystdirektør Kirsti Slotsvik sentrale aktører i de maritime næringene til et nasjonalt høringsmøte i Haugesund for å drøfte forslaget til ny losforskrift.

Høringsmøtet var i regi av Fraktefartøyenes Rederiforening, Maritimt Forum og Norges Rederiforbund for å få innspill til sine høringsuttalelser.

Høringsfristen til ny forskrift om losplikt i norske farvann utløper 8. juli. I denne høringen er også forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift. Høringsforslaget er basert på anbefalingene i loseffektiviseringsprosjektet som Kystverket ferdigstilte i 2007. Den nye losforskriften vil erstatte dagens losplikt- og farledsbevisforskrift.

– Jeg setter stor pris på innspillene som kommer fra næringen. Jeg håper den nye losplikten vil bli et bra kompromiss mellom sikkerhet og effektivitet, sa Kirsti Slotsvik under høringsmøtet.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt