Publisert: , Oppdatert:

Overvåkning av sjømat rundt Fedje

Nivå av kvikksølv i sjømat fanget rundt vraket av U-864 ved Fedje i 2009 viser lite endring, sammenlignet med undersøkelser fra tidligere år. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

I 2009 har NIFES undersøkt kvikksølvinnholdet i brosme og krabbe, ettersom det er disse to artene som nesten utelukkende er fanget i området de siste årene.  I 2009 er det tatt prøver ved vraket, samt fire sjømil nord for, og fire sjømil sør for vraket.

Siste nytt