Publisert: , Oppdatert:

Risikoanalyse vedrørende skipstrafikken i farvannene ved Svalbard

Som en oppfølging av arbeidet med rapporten om forslag til polarlostjeneste på Svalbard har Kystverket gitt DNV i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse vedrørende innføring av los- eller kjentmannstjeneste på Svalbard. Nå foreligger denne analysen.

I regjeringens nordområdestrategi fremgår det at sjøsikkerheten i farvannene rundt Svalbard skal styrkes. Dette arbeidet er påbegynt ved blant annet å iverksette havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter. Vardø trafikksentral har fått utvidet virkeområde til å inkludere farvannene ved Svalbard med visse begrensninger.

Risikoanalysen vil være et viktig grunnlagsdokument i det videre arbeidet med å styrke sjøsikkerheten i farvannene ved Svalbard.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Ronny Vågsholm, tlf.: 70 23 10 89 / 905 34 177

Fakta

Risikoanalyse vedrørende skipstrafikken i farvannene ved Svalbard
Last ned rapporten.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt