Publisert: , Oppdatert:

Skyter opp norsk AIS-satellitt

Den norske satellitten AISSat-1 blir skutt opp fra India om kort tid. Informasjon fra satellitten vil bidra til å styrke Kystverkets oppgaver knyttet til sivil maritim trafikkovervåking i nordområdene og i havet utenfor norskekysten.

Satellittbasert AIS-informasjon vil gjøre det lettere og raskere for Kystverkets trafikksentral i Vardø å få oversikt over skipstrafikken i havområdene utenfor norskekysten, finne posisjonen til skip som er i nød eller trenger assistanse, og lokalisere nærliggende fartøy som kan bistå. Det vil også bli lettere å identifisere fartøy som er ansvarlige for oljeutslipp i havområdene.

Det automatiske identifikasjonssystemet AIS er et viktig hjelpeverktøy i den maritime trafikkovervåkingen. AISSat-1 har utstyr for mottak og videresending av AIS-signaler om bord og vil passere over havområdene nær Norge hvert 90. minutt og sende informasjon direkte til Kystverket. I tillegg til egen bruk av dataen i forbindelse med trafikkovervåking og beredskap mot akutt forurensing, vil Kystverket også videreformidle informasjon fra satellitten til andre nasjonale myndigheter.

Utviklet i Norge
Satellitten er utstyrt med teknologi som er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Den er finansiert over Nærings- og handelsdepartementets budsjett.

Et viktig hjelpeverktøy
Kystverket er ansvarlig for driften av det nasjonale landbaserte AIS-nettverket bestående av AIS-basestasjoner lokalisert på 39 steder langs norskekysten. Nettverket mottar AIS-meldinger fra fartøy som ligger innefor dekningsområdet til basestasjonene – ca 40 nautiske mil fra kysten. Et satellittbasert AIS-system vil øke denne rekkevidden til å dekke havområdene og på den måten øke utvide oversikten over maritim aktivitet i nordområdene, og fungere som et supplement til dagens landbaserte AIS nettverk.

AIS-meldinger inneholder dynamisk (posisjon, kurs, fart), statisk (identitet, type fartøy), samt seilasrelatert (destinasjon, last) data om fartøyet. Alle passasjerskip, alle lasteskip over 300 bruttotonn og alle fiskefartøy over 45 meter er i dag pålagt å ha det automatiske identifikasjonssystemet AIS ombord.

Les mer om AISSat-1 på Kystverkets faktaside.
Les pressemelding fra Norsk Romsenter.

Kontaktperson i Kystverket:
Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør
Mobil: 95 19 05 95

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt