Publisert: , Oppdatert:

– Språk, den største utfordringen

En nasjonal brukerundersøkelse gjennomført om maritim virksomhet viser at språket er den største utfordringen i kommunikasjonen mellom skip. Hele 81 prosent mente dette var en stor eller moderat utfordring.

– Mange erfarne og kunnskapsrike personer har deltatt i undersøkelsen. Og det mest interessante funnet viser at språk oppleves som den største utfordringen i kommunikasjonen mellom skip, og til dels mellom skip og land, sier senioringeniør Bjørnar Kleppe ved Sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket.

44 prosent mente språkferdigheter var en stor eller moderat utfordring i kommunikasjonen mellom personell på land og sjø.

Høyt deltakertall
Hele 575 navigatører og personell fra landbasert maritim virksomhet deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i november/desember 2009. Hensikten med brukerundersøkelsen var å kartlegge bruken av kommunikasjonsutstyr og andre tekniske hjelpemidler på sjø og land.

Innføringen av det europeiske ”Single window”-konseptet, som sikter på å forenkle rapporteringen fra skip til nasjonale myndigheter via det elektroniske skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet, er i følge brukerundersøkelsen svært ønsket for å redusere mengden av administrativ rapportering fra skip til myndigheter, havner og sjøtrafikksentraler.

Undersøkelsen viser at det er et ønske om å få mer utfyllende informasjon om blant annet meteorologi og navigasjonsvarsler på skipenes navigasjonsdisplay. Brukerne ønsker videre å forenkle bruken av navigasjonsdisplayet ved å gjøre det mulig å velge en standardmodus som gjør brukergrensesnittet likt uansett hvilket fabrikat det har.

I følge undersøkelsen er det delte meninger om nytten av å sende informasjon via tekstmelding ved hjelp av det automatiske identifikasjonssystemet AIS, og om satellittbaserte radionavigasjonssystemer alene kan tilby god nok driftssikkerhet til at andre radionavigasjonssystemer kan slås av.

En del av Norges bidrag
Resultatene fra brukerundersøkelsen vil være en viktig del av det norske bidraget til det omfattende e-navigasjonsarbeidet som nå pågår i regi FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization).

– Bakgrunnen for å gjennomføre brukerundersøkelsen var å dra nytte av erfaringene til sjøfarende og landbaserte operatører som daglig benytter disse systemene. Mange av innspillene er gjenspeilet i lignende brukerundersøkelser som er gjennomført i andre land, men den belyser også en del nye momenter som vil være viktige å ta med i den internasjonale e-navigasjonsprosessen, sier Kleppe.

e-Navigasjon er et verdensomfattende konsept for å forenkle og standardisere internasjonalt regelverk og elektroniske hjelpemidler om bord i skip og på land. Over 30 land og maritime organisasjoner deltar i utvikling av konseptet som FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) skal innføre på verdensbasis.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt