Publisert: , Oppdatert:

Øver på ulykkeshåndtering

Rundt 500 personer og 30 fartøy deltar denne uken på årets største beredskapsøvelse mot akutt forurensing. Kystverket, Statoil, Interkomunalt utvalg for Bergensregionen (IUA) og en rekke andre instanser er involvert i å trene på samordning av ressurser, rutiner og prosedyrer til bruk dersom uhellet skulle være ute.

Kystverket, som har det statlige ansvaret for ledelse av store oljevernaksjoner, gjennomfører flere øvelser årlig. Samordningsøvelsen i Bergensområdet er årets største, og gjennomføres for 14. året på rad.

- Det er viktig å ta seg tid til å trene, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly. Når uhellet først er ute skal alle vite hva som kreves og hvordan alle fagfunksjoner og organisasjoner skal jobbe sammen. Det er også viktig å øve samspillet med andre etater og parter som vil være involvert når uhellet er ute, sier han.

Øvelsen omfatter både privat, kommunal og statlig beredskapshåndtering. Ved å øve både varsling (table top øvelse tirsdag) og mobiliseirng (med spillstab og fartøy på fjorden) får alle prøvd ut beredskapsplaner og kommunikasjon, Det gir også mulighet til opplæring av nye medarbeidere og oppfrisking av kunnskap hos annet personell, slik at usikkerhet og gråsoner er ryddet av veien.

- Målet for øvelsen er å gjennomføre en aksjon med statlige og andre ressurser i henhold til deltakernes beredskapsplaner og en helhetlig aksjonsordre, forteller Ly.

Grunnlaget for samarbeidet som testes ut denne uken, er avtaler mellom Kystverket, IUA, Statoil Sture/Mongstad - sist oppdatert i 2008. Andre involverte vil mellom andre være de "fiktivt" ulykkesrammede båtenes rederi, Kystvakt, Gard, Skuld. Med fra Kystverket er personell både fra Hovedkontorets beredskapsavdeling, jurister, økonomer, kommunikasjonsstab, samt nautisk kompetanse ved representanter fra den operative driften i den berørte Kystverk-regionen - fra los og sjøtrafikksentral-tjenestene.

Det fiktive ulykkesstedet ligger i nærheten av oljeraffineri og terminalene på Sture og Mongstad - et område med stor risikotrafikk. Øvelsesscenariet vil i tillegg til håndtering av en sjøulykke også inkludere øving på nødlossing av fartøy.

Alle involverte vil delta i felles evaluering i Bergen torsdag.

merk: www.kystverket.no vil benyttes i øvelses-øyemed i det praktiske spillet onsdag. Alle meldinger ment for dette formålet er merket Øvelse - øvelse.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt