Publisert: , Oppdatert:

Usikkert når oljevernaksjonen etter "Full City" kan gjenopptas

Målet er å komme i gang med grundige befaringer av de mest sårbare områdene i uken etter påske. Isforholdene har gjort at det til nå ikke har vært mulig å få til befaringer i områdene som ble rammet etter ”Full City”-forliset.

Aksjonsledelsen i Kystverket håper at forholdene vil bli såpass endret til uke 14 at en da kan komme i gang med å fremskaffe et fullstendig bilde av situasjonen.

- Det er ekstraordinære isforhold fremdeles og vi må derfor å ta forbehold om når befaring kan begynne, sier aksjonsleder Johan Marius Ly i Kystverket. Han understreker at der det er større isfrie områder vil selvsagt befaringene begynneUsikkerheten rundt når selve oljevernaksjonen kan gjenopptas, gjør også at det er vanskelig å fastslå når aksjonen kan avsluttes. 10. mars var de involverte i den statlige oljevernaksjonen samlet hos Kystverket i Horten for å drøfte hvordan en best kan sluttføre det arbeidet som gjenstår.

"Full City" forliste 31. juli i fjor, og oljelekkasjen fra skipet førte til oljepåslag langs 75 kilometer med strandområder. Da det omfattende opprenskingsarbeidet ble avbrutt i slutten av november var det samlet opp om lag 2600 tonn med oljebefengt avfall.

Fakta

  • "Full City" forliste 31. juli i 2009

 

  • Oljelekkasjen fra skipet førte til oljepåslag langs 75 kilometer med strandområder

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt