Publisert: , Oppdatert:

Utfordrende arbeid ved ”Petrozavodsk”

Arbeidet med å håndtere det havarerte lasteskipet ”Petrozavodsk” ved Bjørnøya har så langt vært svært utfordrende. I begynnelsen av mars ble det oppdaget at fartøyet hadde brukket midtskips.

– Det er grunn til å tro at de kraftige vinterstormene i området i slutten av februar forårsaket dette, sier Kystverkets prosjektleder Knut Arnhus. 

Den nye situasjonen ved vraket krever nye tekniske og miljømessige vurderinger, før en eventuell fjerningsoperasjon kan gjennomføres. Frem til nå har fartøyet blitt tømt for olje og freon, samt maling og annen løs miljøfarlig utrustning. Det betyr at de mest miljøfarlige stoffene er fjernet. 

– Vi overvåker situasjonen ved vraket kontinuerlig, men en endelig konklusjon på hvordan og når en mulig fjerning kan gjennomføres vil ikke kunne foretas før til våren, sier Arnhus.

”Petrozavodsk” forliste syd av Bjørnøya 11. mai i fjor.  Samme dag som havariet skjedde ga Kystverket et pålegg til det russiske rederiet som eier båten. Pålegget inneholder krav om håndtering av forurensingsfaren, og håndtering av selve havaristen. På bakgrunn av dette inngikk eier og forsikringsselskap en kontrakt med britiske Titan Salvage om håndtering av forurensingsfaren fra vraket.

Fakta

Bilde av "Petrozavodsk" fra 15. mars. 2010
Bilde av "Petrozavodsk" fra 15. mars. 2011

Bilde fra 2. mars 2010. Bildet viser også litt av den julingen havaristen blir utsatt for.

Bilde fra 2. mars. Bildet viser også litt av den julingen havaristen blir utsatt for.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt