Publisert: , Oppdatert:

Lær mer om vern mot akutt forurensning

Brosjyren "Vern mot akutt forurensning" foreligger nå i revidert utgave på kystverket.no.

"Vern mot akutt forurensning" er en brosjyre som tar for seg Kystverkets mål og oppgaver som ansvarlig etat for statens beredskap mot akutt forurensning.

Den er ment å gi folk flest og Kystverkets brukere en innføring i Kystverkets ansvar i forbindelse med akutt forurensning, i form av forvaltningsoppgaver, forebyggende tiltak og skadebegrensende tiltak. Brosjyren beskriver også hvordan beredskapen mot akutt forurensning er organisert.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt