Publisert: , Oppdatert:

Åpnet internasjonalt informasjonssenter

Kystverket etablerte tirsdag 9. november informasjonssenteret North Atlantic Information Management Centre ved Kystverkets regionkontor i Haugesund. Informasjonssenteret skal koordinere utveksling av maritim trafikkovervåkingsinformasjon mellom Norge, Island, Danmark, Grønland, Færøyene og Storbritannia.

Informasjonssenteret, som skal registrere og utveksle informasjon om maritim trafikk i Nord-Atlanteren og Barentshavet, er en del av et europeisk konsept for regional koordinering og utveksling av maritim informasjon, utviklet av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA. Tilsvarende informasjonssentre er allerede etablert for områdene Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Det norske informasjonssenteret vil benytte data fra den norske satellitten AISSat-1 som gjør det mulig å identifisere skipsbevegelser over større havområder.

– Som kyst- og havnasjon tar Norge ansvar for sjøsikkerheten ved å drive sivil overvåkning av maritim trafikk i havområdene. Deling av kunnskap med våre europeiske naboer forsterker de positive virkningene. Kystverket er med sin kompetanse en naturlig utøver av oppgavene, derfor er vi ekstra glad for at Norge og Kystverket ble valgt som vert for informasjonssenteret, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik i Kystverket.

Etableringen av informasjonssenteret vil bidra til å styrke det regionale samarbeidet innenfor utveksling av maritim informasjon mellom land som grenser mot Nord-Atlanteren og Barentshavet. Samtidig vil senteret kunne bidra til økt sjøsikkerhet ved hjelp av tidlig varsling og mer effektiv ressursplanlegging i forbindelse med søk og redningstjenester og havnestatskontroll.

Informasjonssenteret registrerer og utveksler informasjon fra satellittbasert AIS som fanger opp skipsbevegelser over større havområder. Satellittbasert AIS vil kunne gi nasjonale myndigheter et mer helhetlig bilde av skipstrafikken, vil gjøre det enklere å finne posisjonen til skip som trenger assistanse, samt nærliggende fartøy som kan bistå, og identifisere fartøy som er ansvarlige for oljeutslipp i havområder.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt