Publisert: , Oppdatert:

Norsk satellitt skutt opp

Alt gikk som det skulle da den norske satellitten AISSat-1 ble skutt opp fra India i dag. Satellitten vil bedre sikkerheten i nordområdene, og vil bidra til å styrke Kystverkets oppgaver knyttet til sivil maritim trafikkovervåking i nordområdene og i havet utenfor norskekysten.

– Det er veldig gledelig at dette har gått bra, sier Bo Andersen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

AISSat-1 ble skutt opp i en indisk bærerakett fra Sriharikota i India. Satellitten vil gå i en bane som går nesten fra pol til pol i rundt 600 kilometers høyde.

– Perfekt oppskytning, sier seniorkonsulent Bjørn Ottar Elseth fra Norsk Romsenter. Han var tilstede under oppskytningen.

AISSat-1 gikk rett i bane etter 20 minutter. Banen går nesten fra pol til pol i rundt 635 kilometers høyde.

– Jubelen sto i taket her for både den norske satellitten og de andre satellittene som ble skutt opp i dag, sier Elseth fra Sriharikota nær Chennai i India.

Bedre sjøsikkerhet
De fleste passasjerskip og større fartøyer er pålagt å ha utstyr for automatisk skipsidentifikasjon (AIS) om bord. Systemet skal forhindre skipskollisjoner, og benyttes i maritim trafikkovervåking ved hjelp av landbaserte basestasjoner som mottar AIS-signaler fra skip opp mot 40 nautiske mil fra kysten.

I Norge opererer Kystverket en kjede av 39 basestasjoner langs norskekysten, og de fleste kyststater har eller er i ferd med å sette opp tilsvarende kjeder.

AISSat-1 er en eksperimentsatellitt og har utstyr for mottak og videresending av AIS-signaler ombord. Den utvider dermed dekningsområdet for AIS fra kystnære farvann til alle havområder Norge forvalter.

– Bruk av denne teknologien i et fullt utbygd system vil bedre sjøsikkerheten for havgående fartøyer i nordområdene og rundt Svalbard. Den vil gjøre det lettere å identifisere og koordinere fartøy ved søk- og redningsoperasjoner og vil også kunne brukes inn mot overvåking av transport av farlig last og miljøhendelser, sier sjøsikkerhetsdirektør arve Dimmen i Kystverket.

Kystverket vil distribuere data til offentlige brukere, gjennom AIS online – på linje med øvrige AIS-data.   

Norsk teknologi
AISSat-1 er utstyrt med teknologi som er utviklet og bygget i et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex, Kystverket og Norsk Romsenter.

Den er finansiert over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Kommunikasjonen med satellitten vil gå via Kongsberg Satellite Services nedlesingsstasjon på Svalbard.

Norge har anerkjente teknologimiljøer og -bedrifter som har markert seg internasjonalt innen satellittkommunikasjon. Demonstrasjonssatellitten AISSat-1 vekker interesse i Europa, USA og Canada.

– Satellitten er et eksempel på hvordan langsiktig satsing på norske kompetansemiljøer leder til gode, innovative og høyteknologiske løsninger spesialtilpasset norske forhold, sa nærings- og handelsminister Trond Giske på en pressekonferanse tidligere i sommer.

Fakta

AISSat-1 vil gå i en polarbane i ca. 600 kilometers høyde, noe som gjør at den vil ha lang rekkevidde og kunne observere over store havområde

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt