Publisert: , Oppdatert:

Kystverket Vest feirer 30 år

I dag er det 30 år siden Kystverket Vest ble etablert i Haugesund. Årsdagen ble markert med tilbakeblikk på høydepunkter fra de siste tiårene.

- Når vi ser tilbake på alt som har skjedd siden 1981, så er det tydelig at Kystverket Vest har vært gjennom en spennende utvikling som har gått hånd i hånd med samfunnsutviklingen og teknologiske nyvinninger. Det er en innovativ 30-åring som nå feirer år, sier regiondirektør John Erik Hagen.

Kystverket Vest har rundt 200 ansatte som er fordelt på ulike stasjoner og kontorer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Regionen har en stor oppgaveportefølje som blant annet omfatter ansvaret for den daglige driften av lostjenesten og utbedring av farleier og navigasjonsinstallasjoner i regionen. De regionale oppgavene omfatter også kystsoneforvaltning, transportplanlegging, og havnesikring. I tillegg er Kystverkets nasjonale kompetansesenter for lostjenesten, den maritime trafikksentraltjenesten og skipsrelaterte meldings- og informasjonstjenester lokalisert ved regionkontoret i Haugesund.

- Vi jobber stadig for å bedre kvaliteten på våre brukertjenester, heriblant lostjenesten, maritim trafikkovervåking og andre forebyggende tiltak i farleiene. Det er derfor viktig for oss å være aktive og engasjerte i ulike nasjonale og internasjonale fora. I møte med brukere og andre myndigheter og samarbeidspartnere er vi med å påvirke utviklingen av lovverk og nye standarder innenfor maritim virksomhet, samtidig som vi får innspill til videre utvikling og effektivisering, sier Hagen.

30-års dagen ble markert sammen med medarbeidere og pensjonister ved regionkontoret i Haugesund og ved de ulike kontorene og stasjonene i regionen - fra Tananger i sør til Florø i nord.

Siste nytt