Publisert: , Oppdatert:

Starter utdypingsarbeid ved Karmsund bro

Denne uka starter Kystverket utdypingsarbeid ved et grunt område like nord for Karmsund bro i Rogaland. Arbeidet pågår frem til oktober.

Det grunne området nord for Karmsund bro skal utdypes ned til 12 meters dybde og totalt 13 000 m³ masse skal fjernes fra et 13 600 m² stort område. Dybdebegrensningen, i kombinasjon med sterk strøm, gjør det i dag utfordrende for fartøy å navigere her. Utbedringen av farvannet vil bedre manøvreringsforholdene for fartøy og bidra til å redusere risikoen for skipsulykker.

Anleggsarbeidet ved Karmsund bro omfatter graving, opplasting og transport av masse, samt etablering av nye merker i området. Arbeidet vil medføre en innsnevring av farleia like ved Karmsund bro, slik at kun ett fartøy vil kunne passere under broa om gangen. Kvitsøy trafikksentral følger opp skipstrafikken i området med informasjon om arbeidet, og vil overvåke og regulere trafikken i området. Selve anleggsområdet vil være godt synlig ved hjelp av midlertidige merker.

Les mer om prosjektet i Karmsundet.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt