Publisert: , Oppdatert:

Bestilling av årsavgifter for 2012

Det er nå tid for bestilling av årsavgifter for 2012. Bestillinger gjøres i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet. Årsavgifter for 2012 må bestilles snarest og senest innen 31. desember 2011 for å være gyldige fra 1. januar 2012.

Fartøy i innenriksfart over 500 BT vil få tilsendt årsavgift-faktura for kystavgift automatisk i første halvdel av desember 2011. En rekke lospliktige fartøy som hovedsakelig seiler i lospliktig farvann vil også få tilsendt faktura automatisk.

Nytt for 2012 er at alle årsavgiftene blir fakturert og skal betales kvartalsvis, med ¼ av årsavgiften pr faktura.

Forslaget til avgiftssatser for 2012 er på høring og Fiskeri- og kystdepartementets fastsettelse av avgiftssatsene vil foreligge i slutten av desember 2011. Kystavgiften er foreslått redusert med 52,9 prosent. Losavgiftene er foreslått økt med 1,8 prosent i gjennomsnitt, mens sikkerhetsavgiften i Oslofjorden +2,5 prosent og sikkerhetsavgiften for Sture og Mongstad +14,1 prosent. Sikkerhetsavgiften i Grenland og Rogaland foreslås uendret.

Følgende avgiftssatser er foreslått for 2012 for de avgiftene hvor det tilbys årsavgift:

Type avgift

Årsavgift 2012 (2011)                      

Enkeltseilas 2012 (2011)

Kystavgift Kr 5,25 pr BT pr år (Kr 11,15)

Kr 1,48 pr BT pr sesong (Kr 3,15)
Kr 0,08 pr BT (Kr 0,17)
Losberedskapsavgift Under 5000 BT:
Kr 27,90 pr BT  (Kr 27,40)

5001-10000 BT:
Kr 54,25 pr BT (Kr 53,30)

Over 10000 BT:
Kr 65,95 pr BT (Kr 64,80)
Inn-/utseiling kr 0,80 for de første 3000 BT og kr 0,71 pr BT for overskytende BT.
(2011: hhv kr 0,79 og kr 0,70)
Sikkerhetsavgift
Oslofjorden
Kr 20,50 pr BT (Kr 20,00) Kr 0,41 pr BT (Kr 0,40)
Sikkerhetsavgift Rogaland

Sikkerhetsavgift Kårstø
Kr 13,50 pr BT (Kr 13,50)


Kr 54,00 pr BT (Kr 54,00)
Kr 0,27 pr BT (Kr 0,27)


Kr 1,08 pr BT (Kr 1,08)

Se Kystverkets avgiftskalkulator.

Bestilling av årsavgifter gjøres i SafeSeaNet Norway.

Skipsrapportering

Siste nytt