Publisert: , Oppdatert:

Bedre seilingsforhold sør for Florø

Utdypingsarbeidet ved Leiskjærbåen øst for Askrova i Flora kommune er nå ferdigstilt. Undervannskjæret er sprengt ned fra seks til 12 meter.

Farvannet var tidligere vanskelig å seile for større fartøy, spesielt under forhold med dårlig sikt, kraftig vind og møtende trafikk. Det har vært flere uhell og grunnstøtinger i området. Utbedringen av farleia vil bidra til å forbygge ulykker og sørge for en mer sikker avvikling av skipstrafikken.

Kystverket har også etablert to nye sjømerker med indirekte belysning i farleia. Steinmassene, over 16 000 kubikkmeter fjell, er hovedsakelig deponert ved industriområdet i Gunhildvågen.

Siste nytt