Publisert: , Oppdatert:

Kystverket etablerer forum for akutt forurensningsberedskap

Under Kystverkets ledelse skal et nytt beredskapsforum nå bidra til økt samarbeid og koordinering av private og statlige ressurser for håndtering av akutt forurensning.

Forumet som ble initiert av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, er i tråd med regjeringens nordområdestrategi og vil ha et særlig fokus på beredskap mot akutt forurensning i nordområdene. Tirsdag 8. og onsdag 9. februar har forumet sitt første møte i Tromsø. De om lag 60 påmeldte aktørene representerer i hovedsak offentlige etater og petroleumsindustrien.

Forumets arbeid tar utgangspunkt i Kystverkets ansvar for samordning av et nasjonalt beredskapssystem mot akutt forurensning. Målet er å bidra til å identifisere konkrete tiltak, utarbeide innspill og anbefalinger for olje- og kjemikalievernberedskapen og kartlegge beredskapens særskilte utfordringer og status i nordområdene.

- Forumet vil styrke den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning ved å legge til rette for maksimal utnyttelse av de private og offentlige beredskapsressursene vi har, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kontaktperson i Kystverket:

Ane Eide Kjærås, kommunikasjonsrådgiver
mobil: 900 99 227

 

Siste nytt