Publisert: , Oppdatert:

Haugesundkonferansen over for denne gang

Innovasjon og miljøteknologi, internasjonal omdømmebygging av norsk skipsfart, og samspill mellom offentlige og private maritime aktører var noen av temaene under Haugesundkonferansen 2011. Rundt 230 personer deltok under konferansen som gikk av stabelen 8.-9. februar.

Den maritime strategien Maritim21 ble presentert som et viktig samarbeidsprosjekt under konferansens første dag. Over 100 maritime bedrifter har bidratt i arbeidet som har identifisert en rekke fokusområder, deriblant miljø, innovasjon og nordområdene, for å imøtekomme fremtidens utfordringer innenfor maritim virksomhet.

Behovet for et tettere samarbeid mellom næringen og myndigheter ble poengtert under flere av innleggene som et viktig grunnlag for å styrke det internasjonale omdømmet og konkurransedyktigheten til norsk maritim næring. Spesielt i lys av et internasjonalt maritimt miljø som er preget av globalisering og økende konkurranse. Rekruttering ble også dratt frem som et viktig satsingsområde her.

Ønsket om en tettere dialog mellom statlige og private aktører var et av budskapene til statssekretær Hans Kristian Amundsen under hans presentasjon av Fiskeri- og kystdepartementets strategi for overføring av transport fra veg til kjøl.

Under konferanens andre dag var muligheter og utfordringer knyttet til en periodevis isfri nordøstpassasje, piratvirksomheten utenfor Somalia, og beredskap langs norskekysten noen av fokusområdene.

Tschudi Shipping Company presenterte suksesshistorien bak Northern Searoute Project 2010, som i september i fjor utførte en transport av jern om bord i et ikke-russisk bulkfartøy fra Norge til Kina gjennom nordøstpassasjen. Seilasen ble gjennomført på 11 døgn uten navigasjonsmessige problemer, noe som ga en innsparing på nærmere 18 døgn sammenlignet med en sørgående seilas via Suezkanalen.

En statusrapport om piratvirksomheten fra Rederienes Landsforbund gjenspeilte den alvorlige situasjonen som de siste årene har utviklet seg utenfor den somaliske kysten. Siden 2008 har piratvirksomheten økt i aggressivitet og omfang med over 1100 sjøfolk tatt som gisler. Per 9. februar 2011 er 34 skip kapret og rundt 680 sjøfolk holdt som gisler i Adenbukta, det Indiske hav og Arabiske hav.

– Bare på nyåret er åtte skip kapret og over 100 sjøfolk tatt som gisler. Over 30 organisasjoner arbeider med denne problemstillingen, men det er ingen snarlig løsning i sikte. Vi må være forberedt på at piratvirksomheten vil vedvare en god tid fremover, fortalte leder Haakon Svane i Beredskapssekretariatet til Rederienes Landsforbund under Haugesundkonferansen.

Siste nytt