Publisert: , Oppdatert:

Fiskebåteiere inviteres til kystnær oljevernberedskap

Et nytt regelverk åpner nå for at fiskefartøy og andre fartøy kan brukes i den kystnære oljevernberedskapen. Målet er å styrke fartøysressursene som vil være tilgjengelige under en aksjon mot akutt forurensning.

Det nye regelverket er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Regelverket vil gjelde både for den statlige og private beredskapen mot akutt forurensning. Kystverket vil i løpet av 2011 inngå beredskapsavtaler med egnede fartøy for å øke kapasiteten og fleksibiliteten i den nasjonale beredskapen. Fartøyene vil knyttes inn mot Kystverkets eksisterende beredskapsdepoter. Staten vil under statlige aksjoner kunne mobilisere fartøyspoolen som offshoreindustrien etablerer.

Oppretter fartøyspool

Norsk Oljevernforening for Operatørselskaper (NOFO), Eni Norge og Statoil vil i samarbeid med Fiskarlaget Nord etablere en permanent fartøyspool for å ivareta den kystnære oljevernberedskapen for Goliat-feltet. Fartøyene skal også ha beredskap for annen petroleumsaktivitet utenfor Finnmark og vil bestå av rundt 30 - 40 fartøy. Fartøyseierne i poolen skal inngå kontrakt med NOFO.

- Ordningen vil være en verdifull styrking av fartøysressursene for den norske oljevernberedskapen, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kontaktspersoner i Kystverket:
Johan Marius Ly
Beredskapsdirektør
Mobil: 957 09 335

Ane Eide Kjærås
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 33 03 48 14
Mobil: 900 99 227
ane.eide.kjeras@kystverket.no

Siste nytt