Publisert: , Oppdatert:

Kvalitetssikrer lokale retningslinjer i lostjenesten

Kystverket vil på bakgrunn av ”Godafoss”-havariet 17. februar, gjennomgå lokale retningslinjer og praksis for å påse at disse er i tråd med intensjonene i lospliktforskriften og sentrale føringer.

– I forbindelse med grunnstøtingen av ”Godafoss” har vi erfart at det er behov for å gjennomgå den lokale praksisen med kvitting av los for å sikre at den er i tråd med intensjonene i lospliktforskriften og Kystverket sine sentrale retningslinjer. Vi har bedt om at eventuelle avvik korrigeres omgående og at evt nye lokale begrensninger utarbeides og implementeres gjennom Kystverkets kvalitetsstyringssystem, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Retningslinjer

Kystverket har etablert retningslinjer for bording og kvitting av los for å ivareta losens og fartøyets sikkerhet under ulike forhold. Det kan gis anledning til å borde eller kvitte los lenger inne i farleden enn ved losbordingsfeltet når forholdene ved losbordingsfeltet er slik at det ikke er sikkerhetsmessig tilrådelig å borde eller kvitte der.

Begrensninger

Ved den enkelte sjøtrafikkavdeling i regionene er det begrensninger for bruk av losbordingsfeltet tilpasset lokale forhold, og det er disse som nå gjennomgås for å sikre at de er i tråd med sentrale føringer. I tillegg skal praksis knyttet til disse gjennomgås. De sentrale instrukser setter for eksempel krav til hvordan man skal forsikre seg om at fartøyet navigerer trygt mellom det punktet hvor losen i slike tilfeller faktisk border/kvitter og det ordinære losbordingsfeltet.

Kontaktpersoner:

Sjøsikkerhetsdirektør
Arve Dimmen
Mobil: 951 90 595

Losinspektør
Hans Morten Midtsand
Mobil: 412 36 582

 

Siste nytt