Publisert: , Oppdatert:

Ny nasjonal læreplan

I forrige uke ble en ny nasjonal læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning offentliggjort. Læreplanen skal fungere som planverk for all opplæring innen håndtering av akutt forurensning i Norge, uavhengig av hvem som gir opplæringen.

- Et samordnet og kvalitetssikret innhold i all opplæring innen dette fagfeltet styrker den nasjonale beredskapen, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Under prosjektavslutningen i Stavanger tidligere denne uken, framhevet imidlertid både beredskapsdirektør Ly i Kystverket og administrerende direktør Sjur W. Knudsen i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) at læreplanen vil ha ringvirkninger ut over dette. Arbeidet i prosjektgruppa har ved siden av å utvikle en felles forståelse og et felles utgangspunkt for opplæring, også bidratt til en felles plattform for videre samarbeid om beredskapen mot akutt forurensning. I løpet av våren vil det bli holdt informasjonsmøter om læreplanen flere steder i landet. Målgruppe for disse møtene er aktuelle opplæringsaktører.

Enhetlig terminologi

Prosjektgruppen har i tillegg til læreplanen etablert en nettbasert ordliste for fagområdet akutt forurensning. Formålet med ordlisten er å bidra til at alle landets beredskapsaktører benytter en terminologi som er enhetlig, faglig korrekt og i tråd med norske skriveregler.

Felles maler

I prosjektet er det også arbeidet med å utvikle enhetlige maler til bruk for aksjonsledelsen under aksjoner mot akutt forurensning. Når malene er ferdig utarbeidet, vil de bli gjort tilgjengelige på Kystverkets hjemmesider.

Bred deltakelse

Prosjektet har vært bredt sammensatt. Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og NOFO har vært prosjekteiere. Prosjektet har i tillegg hatt deltakere fra Norges brannskole, flere interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) og Statoil.

Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning finnes på Kystverkets hjemmesider. Læreplanen som ligger tilgjengelig vil til en hver tid være oppdatert..

Den nettbaserte ordlisten er under oppbygging på www.afterm.no.

Siste nytt