Publisert: , Oppdatert:

Oljeskadet fugl

Antall oljeskadet fugl øker etterhvert som oljen fra "Godafoss" sprer seg. Det er observert om lag 250 tilfeller i området Tjøme-sør/Svenner.

– Vi får stadig inn nye meldinger om oljeskadet fugl. Utviklingen er som forventet. Etterhvert som oljen sprer seg sørover vil vi få flere oljeskadede fugler. Potensialet er imidlertid ikke så stort, vi vil ikke ende opp med enorme mengder, forteller Egil Soglo i  Statens naturoppsyn.

Han opplyser at man også har folk ute i området Jomfruland/Stråholmen.

Det er hovedsaklig ærfugl og gråmåker som har blitt skadd.

Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har det overordnede ansvaret for oljeskadet fugl og vilt. DN har bedt SNO håndtere situasjonen for skadde sjøfugl og overvåke områdene som er påvirket av oljen med tanke på ytterligere skader for fugl og vilt.

Kontaktperson for SNO:

Egil Soglo, mobil: 993 86 503

Siste nytt