Publisert: , Oppdatert:

Oljelekkasje fra vrak utenfor Namsos

Etter en ROV- undersøkelse som ble gjennomført i går er det klart at oljelekkasjen utenfor Merraneset ved Namsos stammer fra det britiske eskortefartøyet "Bittern" som ble senket i forbindelse med 2. verdenskrig. I dag er det ikke observert olje av betydning.

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning i Namdal (IUA) jobbet i går med å ta opp oljen ved hjelp av absorberende oljelenser. Kystverkets overvåkningsfly fløy i formiddag over området og utstyr fra det statlige oljeverndepotet på Ørlandet er på vei til området. Dette utstyret skal være i beredskap på stedet i tilfelle det skulle oppstå ytterligere lekkasjer.

Oljen fra vraket er en type tung dieselolje som relativt raskt fordamper og blandes ut i vannmassene. Prøver er oljen er nå sendt til undersøkelse. Det har tidligere vært gjennomført en tilstandundersøkelse av vraket som ligger på cirka 150 meters dyp. Det er anslått at gjenværende oljemengde i vraket kan være omlag 50 tonn. 

Kystverket vil nå iverksette undersøkelser for å kartlegge hvor mye olje som er gjenværende i vraket. På bakgrunn av disse undersøkelsene vil Kystverket utarbeide en anbefaling om eventuelle tiltak til Fiskeri- og kystdepartementet.  

Siste nytt