Publisert: , Oppdatert:

Utbedringen av Karmsundet er i rute

Rundt 17 000 kubikkmeter fast fjell er nå sprengt på Vestre Storesundflu som ligger i hovedleden Karmsundet i Rogaland. Utdypingsprosjektet, som startet opp i mai, skal gjøre det enklere for fartøy å manøvrere i farvannet.

Sprengningsmassene fra Vestre Storesundflu skal graves opp og benyttes av Haugesund kommune til utvinning av nytt landområde. Når arbeidet ved Vestre Storesundflu er gjennomført i august, skal Kystverket fjerne et grunt sjøområde litt lengre sør i Karmsundet. Her skal 13 000 kubikkmeter masse fjernes fra et 13 600 kvadratmeter stort undersjøisk område. Skanska Norge AS utfører anleggsarbeidet som skal ferdigstilles i oktober.

– Arbeidet har så langt gått smertefritt og vi er godt i rute, sier prosjektleder Tone Sivertsen i Senter for Utbygging i Kystverket. – I forbindelse med anleggsarbeidene er vi opptatt av å ivareta trafikksikkerheten og å legge til rette for en effektiv trafikkavvikling for de sjøfarende. Kvitsøy trafikksentral har, basert på gode varslingsrutiner og et godt samarbeid med anleggsentreprenøren, informert og regulert skipstrafikken under denne fasen på en optimal måte.

Årlig registrerer Kystverket rundt 14.000 skipsbevegelser gjennom Karmsundet, blant disse lasteskip, tankskip og passasjerskip. Utbedringen av farvannet i Karmsundet vil bedre manøvreringsforhold for større fartøy og bidra til å redusere risikoen for skipsulykker.

Siste nytt