Publisert: , Oppdatert:

Vellykket heving

Torsdag 28. juli ble slepebåten "Tjorven" og lekteren den hadde på slep hevet og løftet om bord på en større lekter for frakt hjem til Bamble.

Slepebåten "Tjorven" sank på 35 meters dyp 11. juli, utenfor Nevlunghavn i Vestfold. Lekteren den hadde på slep ble liggende på et skjær i nærheten. 

Kranskipet "Taklift" var leid inn av ØPD Solutions, som var eiere av Tjorven, for å gjennomføre hevingen. Brannsjefen i Larvik har vært ansvarlig for beredskap mot akutt forurensning, og har lagt ut lenser rundt lekteren.  Det har oppstått lite forurensning fra denne.

Kystverket stilte krav til heving, og beredskap rundt selve operasjonen.  Sammen med brannsjefen i Larvik, Arve Stokkan, førte Kystverket tilsyn med den vellykkede heveoperasjonen.

God innsats og god kompetanse både hos eiere og brannvesenet i Larvik har vært viktig for at denne aksjonen har vært så vellykket

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt