Publisert: , Oppdatert:

Akutt forurensning i 2010

I løpet av 2010 mottok Kystverkets beredskapsvaktlag 1279 varsler om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Kystverkets beredskapsvakt er i virksomhet 24 timer i døgnet, hele året.

Både små og store hendelser på land eller til sjøs, som medfører akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, håndteres av Kystverkets beredskapsvakt. Av de cirka 1300 hendelsene i 2010 var det 874 varsler som ikke førte til noen form for akutt forurensning, mens 405 varsler førte til akutt forurensing.

Hendelsene som medførte akutt forurensning fordelte seg med 203 hendelser på land og 203 hendelser på sjø. Den totale mengden utslipp var på 2619 kubikkmeter.

God overvåking og tidlig varsling synes å ha avverget en god del av de 874 hendelsene som ikke endte med utslipp. I flere av disse tilfellene var potensialet for forurensning stort. Hovedtyngden av disse hendelsene oppstår i tilknytning til sjøtrafikken. 

- Året 2010 må regnes som et normalår for Kystverkets beredskapsavdeling. Antallet varsler til beredskapsvaktlaget i Kystverket var omtrent som tidligere år. Det har likevel til tider vært hektisk aktivitet for å unngå uhell eller for å begrense skadeomfang, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Relaterte dokumenter

Siste nytt