Publisert: , Oppdatert:

BLAST konferanse i Flandern

EU-prosjektet BLAST (Bringing Land and Sea Together) arrangerer en internasjonal konferanse 22. september i Ostende, Flandern. Kystverket deltar i flere av arbeidsgruppene i prosjektet som jobber for å bedre samhandling av informasjon på land og sjø.

Hovedtema under konferansen er integrert kystsoneplanlegging, sjøsikkerhet og maritim trafikkovervåking, samt erfaringer fra EU-prosjektet INSPIRE knyttet til dataformatet S-100 som definerer hvordan enkelte typer maritim informasjon som bistår navigatører om bord i skip skal lagres, behandles og utveksles. 

Det treårige prosjektet BLAST (Bringing Land and Sea Together) ser på nye løsninger for harmonisering av data fra land og sjø. I prosjektet, som startet opp i 2009, samarbeider nærmere 17 maritime myndigheter og organisasjoner fra syv land for å styrke kystsoneforvaltningen og sjøsikkerhet i Nordsjøområdet – med klimaendringer som bakteppe. Kystverket leder en av de seks arbeidspakkene som ser på samordning og distribusjon av maritim trafikkinformasjon.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt